Meijering Koeriers

Samengevat: onze visie op brandstofprijzen

Dat de brandstofprijzen in de afgelopen maanden explosief gestegen zijn, is zeker in de koerierswereld geen onbekend fenomeen. Door de stijgende (en inmiddels weer dalende) olieprijs is de brandstofprijs op een hoger niveau terecht gekomen. Tot onze verbazing ging de daling van de prijs niet evenredig gepaard met een daling van de prijs aan de pomp, waaruit blijkt dat de accijns op brandstof een groter deel van de totaalprijs aan de kassa heeft ingenomen.

De omloop van geld en de druk op de sector

De gehele transportsector heeft hier direct of indirect last van. Hogere kilometerprijzen leiden in complete bedrijfskolommen tot hogere kosten, waardoor het prijspeil voor zowel eindgebruiker als ondernemer op een hoger niveau komt. Op het moment dat er in de Verenigde Staten, maar ook door de Europese Centrale Bank besloten wordt om in hetzelfde tempo geld bij te blijven drukken, wordt de hoeveelheid geld in omloop vergroot en hierdoor wordt inflatie gestimuleerd, met als gevolg dat de economie voor wat betreft kosten en inflatie in een benarde positie raakt. In deze situatie gaan wij er van uit de EU een goed beleid heeft ten aanzien van deze situatie, ook met het oog op de toekomst, waarin de COVID-nota nog gepresenteerd moet worden.

Gevolg voor prijzen bij ons en collega’s

Op ondernemersniveau vertaalt deze stijgende brandstofprijs zoals eerder vermeld in een hogere uitgavenpost voor de transportsector. Na overleg met onze accountant hebben wij de kilometerprijs op basis hiervan met de minimaal nodige verandering verhoogd. Een logisch gevolg, dat bij alle collega’s zichtbaar zal zijn. We vertrouwen er op dat de situatie zal stabiliseren en dat we zoals vertrouwd lekker kunnen blijven ondernemen binnen Nederland, maar ook in de rest van de EU.

Meijering Koeriers, november 2021

Bron: nu.nl

Iets te vervoeren en uw prijs direct ontvangen?

Vul het volgende formulier in: